Dokumentarno - edukativni film o pravima potrošača u Crnoj Gori

Film Homo Consumens ima za cilj da doprinese povećanju nivoa svijesti i znanja potrošača u Crnoj Gori o svojim pravima, konzumerističkom društvu kao postmodernom globalnom fenomenu, uz afirmaciju zakonskih mehanizama zaštite i promociju dobrih praksi između potrošača, biznis sektora i državnih institucija. 

Pogledajte trailer filma u nastavku:

Dokumentarno-edukativni film: HOMO CONSUMENS”, u produkciji CEZAM-a je realizovan u okviru šireg projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori - ZAŠTITI.ME”, koji realizuje Centar za monitoring i istraživanje CeMI) u partnerstvu sa Centrom za zaštitu potrošača CEZAP, Crnogorskom LGBTQ asocijacijom Queer Montenegro i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa MAEIP, a koji finansira Evropska unija.

Režija // Blagota Marunović
Direktor fotografije // Vladimir Vučinić
Istraživanje // Radica Leovac i Biljana Radović
Akter // Dr Lidija Vujačić
Scenario // Slobodan Marunović
Montaža // Aco Pejović
Postprodukcija // Vladimir Toni Pendo
Narator // Nebojša Skenderi
Tehnička podrška // Bojan Bulatović
Online marketing // Andrea Zorec

Top