Dokumentarni film o BIONET regionalnoj mreži nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prirode

Film “Čovjek pripada prirodi a ne priroda čovjeku” napravljen je od strane NVO
Green Home u saradnji sa predstavnicima NVO koje su članovi BioNET mreže u okviru
projekta “Otvoreni regionalni fond za biodiverzitet (ORF BD), kojeg sprovodi Njemačka
organizacija za međunarodnu saradnju u ime Vlade Republike Njemačke.

Režija // Blagota Marunović
Direktor fotografije // Danilo Pendo
Montaža // Aco Pejović
Postprodukcija // Vladimir Toni Pendo
Narator // Nebojša Skenderi
Titlovanje // Ana Đurković
Tehnička podrška // Bojan Bulatović
Online marketing // Andrea Zorec

Top