Naš tim

CEZAM pored osnovnog tima od 13 aktivnih članova, okuplja preko 30 freelance saradnika iz svih oblasti marketinga, advertajzinga, reditelja/ki, snimatelja, montažera, producenata/kinja, glumaca/ica, scenarista/kinja, pjevača/čica, kompozitora/ki, copywriter-a, PR-a, 2D i 3D animatora/ki, grafičkih i web dizajnera/ki, eksternih saradnika/ca i mnoge druge profesionalce/ke.


Blagota Marunović

PRODUKCIJA \ REŽIJA

Andrea Zorec

Online marketing

Ivan Čojbašić

Direktor fotografije

Anđela Marunović

GLUMICA

Nemanja Bečanović

MONTAŽER / KOMPOZITOR

Nino Šuntić

WEB DIZAJNER

Ilija Lončarević

WEB DEVELOPER

Slobodan Marunović

UMJETNIČKI DIREKTOR

Dimitrije Vučinić

Postprodukcija

Miljan Vučelić

Producent

Marija Sarap

PR/Copywriter

Ana Halas

Producent

Relja Ćupić

SOUND DESIGNER
Top