Osjećaj se isto, budi drugačiji

Višegodišnjim angažmanom u sferi marketinga, filmske i video produkcije, obuka na teme razvoja efikasne komunikacije i posvećenosti timskom radu, promotivnih kampanja, grafičkog i web dizajna, brendinga, muzičke produkcije, fotografije, organazacije događaja i drugih audio-vizuelnih projekata, zajedno sa pojedinačnim afinitetima i stečenim obrazovanjem kreativnog tima CEZAM-a, stvorili smo značajno iskustvo i profesionalne reference, koje smo objedinili u formi jedinstvene i zaokružene ponude.

CEZAM projekte realizuje samostalno ili u partnerskoj saradnji sa zainteresovanim stranama iz civilnog, državnog, međunarodnog i privatnog sektora. Iskreno vjerujemo u moć i snagu strateških partnerstava, čemu težimo u svom radu i ujedno podstičemo na iste. Cilj nam je da jednom uspostavljena partnerstva gradimo kroz nove inicijative i projekte.

Misija CEZAM-a je da podsredstvom savremenih produkcijskih tehnika i metoda uzme aktivno učešće u promovisanju građanskog aktivizma, participativne demokratije i socijalne inkluzije u cilju punog učešća građana/ki, mladih i djece u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu Crne Gore, kreirajući pristupačne i prepoznatljive umjetničke forme kroz afirmaciju, unapređenje i očuvanje svih ljudskih prava i sloboda i prirodnog i kulturnog nasljeđa države Crne Gore i šire.

Vizija CEZAM-a je visoko razvijeno građansko, multietničko, multikulturalno i multikonfesionalno društvo u Crnoj Gori u okviru kojeg će svi građani/ke živjeti slobodnim i dostojanstvenim životom njegujući i razvijajući univerzalne ljudske vrijednosti u cilju stvaranja ambijenta jednakih mogućnosti, zrele građanske i ekološke svijesti i socijalne odgovornosti.

Drugi o nama

© 2024 All Rights Reserved - CEZAM. Developed by creatiwwwa.me.

Top