Web portal
pomorskog fakulteta 

Responsive web site, unikatan

dizajn i custom CMS platforma sa

posebnim modulima za nastavno 

osoblje i studente. 

FEATURES

Web design
Responsive design
CMS design
Oglasna tabla
Alumni baza
Newsletter
SEO

Top