Cilj kampanje je promjeniti način razmišljanja kako kod odraslih ljudi tako i kod djece.

Top