Razvoj vizuelnog identiteta i primjer ličnog brand book-a “Karolina”.

Top