Promo video za zaštitu Lještanice

Umjesto aktivnosti na zaštiti prirodnih ljepota koje posjeduje Crna Gora, suočavamo se sa planovima koji uništavaju rijeke malim hidroelektranama.

 

Neadekvatno tretiranje lokalnog stanovništva, neuključivanje u proces planiranja ovih projekata, netransparentan proces davanja koncesija, rezultira donošenjem odluka na štetu lokalnog stanovništva i prirodnih resursa naše države.

Promo video je rađen za potrebe NVO Green Home.

Da Lještanica postane spomenik priorode, ne cjevovod hidroelektrane!

Top