Dokumentarno-promotivni film za zaštićena morska područja u Crnoj Gori

Za potrebe Kancelarije za evropske integracije (KEI), a u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, CEZAM je izradio dokumentarno-promotivni film „POVRATAK MORU“ za zaštićena morska područja u Crnoj Gori u okviru Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR).

GLAVNI AKTERI FILMA


Slavko Marđokić // ribar i ugostitelj

Vladimir Radović // ribar

Stanko Taro Stojanović // svjetioničar i ribar

Marko Borović //ribar

Dragan Mihailović // ugostitelj i ribar.

Film je sniman u opštinama Bar, Ulcinj, Budva i Kotor.

POSEBNA ZAHVALNOST


Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore


Institutu za biologiju mora, Kotor


Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama


GEF/UNEP „Promocija upravljanja zaštićenim područjima kroz integrisanu zaštitu morskog i obalnog ekosistema Crne Gore“


Primjena ekosistemskog pristupa u Jadranskom moru kroz planiranje područja mora (GEF Adriatik)


Slogan ovog filma inspirisan je umjetničkim djelom "Zelena pjesma" Dragana Radulovića

Top