Dokumentarno - edukativni film "Homo Consumens"

Film Homo Consumens ima za cilj da doprinese povećanju nivoa svijesti i znanja potrošača u Crnoj Gori o svojim pravima, konzumerističkom društvu kao postmodernom globalnom fenomenu, uz afirmaciju zakonskih mehanizama zaštite i promociju dobrih praksi između potrošača, biznis sektora i državnih institucija. Pogledajte trailer filma u nastavku:

Dokumentarno-edukativni film: HOMO CONSUMENS”, u produkciji Centra za multimedijalnu produkciju - CEZAM je realizovan u okviru šireg projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori - ZAŠTITI.ME”, koji realizuje Centar za monitoring i istraživanje CeMI) u partnerstvu sa Centrom za zaštitu potrošača CEZAP, Crnogorskom LGBTQ asocijacijom Queer Montenegro i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa MAEIP, a koji finansira Evropska unija.

Partner Centra za multimedijalnu produkciju - CEZAM na ovom projektu je Društvo sociologa Crne Gore koje je sprovelo opsežno tromjesečno istraživanje u tri regionalna centra države na temu aktuelnih prava potrošača. Pogledajte film u nastavku:

Režija // Blagota Marunović
Produkcija // Centar za multimedijalnu produkciju
Snimatelj // Vladimir Vučinić
Istraživanje // Radica Leovac i Biljana Radović
Dramaturgija / Scenario // Slobodan Marunović
Montaža // Aco Pejović
Postprodukcija // Toni Pendo
Narator // Nebojša Skenderi
Digitalni marketing // Andrea Zorec
IT podrška // Bojan Bulatović

Top