Dokumentarni film o BIONET regionalnoj mreži nevladinih organizacija koje se bave zaštitom prirode

Film “Čovjek pripada prirodi a ne priroda čovjeku” napravljen je od strane NVO
Green Home u saradnji sa predstavnicima NVO koje su članovi BioNET mreže u okviru
projekta “Otvoreni regionalni fond za biodiverzitet (ORF BD), kojeg sprovodi Njemačka
organizacija za međunarodnu saradnju u ime Vlade Republike Njemačke.

Formiranje regionalne mreže BioNET ima za cilj jačanje kapaciteta nevladinih
organizacije iz Jugoistočne Evrope kao i poboljšanje njihove međusobne saradnje, a sve
sa ciljem zaštite prirode i efikasnijeg održivog korišćenja prirodnih resursa.

Režija // Blagota Marunović
Produkcija // Centar za multimedijalnu produkciju
Snimatelj // Danilo Pendo
Asistent snimatelja // Bojan Bulatović
Montaža // Aco Pejović
Postprodukcija // Toni Pendo
Narator // Nebojša Skenderi
Titlovanje // Ana Đurković
Digitalni marketing // Andrea Zorec

Top