Kampanja na nacionalnom nivou „Media Literacy“ koju sprovodi Misija OSCE-a u Crnoj Gori, u produkciji CEZAM.

Top