Dokumentarni film „Glavni grad po mjeri građana“

Nosilac projekta je Centar za multimedijalnu produkciju koji je izradio dokumentarno-edukativni film o ovoj temi dok su partneri na projektu NVO Društvo sociologa Crne Gore koji su sproveli istraživanje - koje je poslužilo kao scenario/sinopsis filmu. Direktna ciljna grupa: 40 ispitanika/ca uključenih u istraživanje. Indirektna ciljna grupa: Lokalna uprava, naučna i stručna javnost.

Ovaj film je podržan kroz projekat “Moja zajednica-Snažna zajednica” koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO a finansira ga Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Film kao primjer uzima aktuelnu temu Kasarne Morača. Predloženim planom projekta „Kasarna Morača“ se predviđa izgradnja stambenog bloka sa svega 7.38 metara kvadratnih zelenih površina po korisniku, iako kriterijumi propisuju najmanje 25 kvadratnih metara i rušenje svih 15 zgrada nekadašnje kasarne. Gradiće se dvoetažne podzemne garaže duž 80 odsto prostora kasarne, uprkos svim postojećim infrastrukturnim ograničenjima, zbog kojih će doći do uklanjanja gotovo čitavog zelenog pojasa, većine čempresa i drugog drveća.

Dokumentarnim filmom „Glavni grad po mjeri građana“ obezbijediće bazu informacija o mehanizmima adekvatne zaštite, pravima i mogućnostima i pružiti podršku zaštiti prava građana, povećati nivo svijesti građana i predstavnika javne uprave u pogledu njihovih prava odnosno obaveza.

Top