Kampanja koju sprovodi Misija OSCE-a u Crnoj Gori, u produkciji CEZAM-a

Kampanja povodom Međunarodnog dana okončanja nekažnjivosti za zločine protiv novinara ima za cilj podizanje nivoa svijesti o važnosti sigurnosti novinara i njihovog prava na rad u sigurnim uslovima!

Režija // Blagota Marunović

Akteri // Bojana Moškov i Vladan Đurišić

Direktor fotografije // Ivan Čojbašić

Montaža // Dimitrije Vučinić

Snimatelj zvuka // Igor Vujović

Online Marketing // Andrea Zorec

Top